Vloga za znižano plačilo vrtca 2014


ODLOČBA: odločbo o znižanem plačilu vrtca odloči center za socialno delo in ne več občina.
RAZREDI: 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi popolnoma oproščen placila vrtca.

 

VLOGA:

Osebno ali po pošti:

VLOGA za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


Elektronska vloga:

Elektronska poenostavljena vloga za pravice iz javnih sredstev

Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).


Ponovna vloga:

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so 12.12.2012 v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo pripravili vlogo za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. S to poenostavljeno vlogo želijo razbremeniti državljane in centre za socialno delo pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca.

 

ROK ODDAJE


Vloge za leto 2014 lahko starši vlagajo od 1.12.2013 do 31.12.2013

Za otroke vključene s 1.sept.: oddate vlogo vsaj 15 dni pred 1. sep. in nato še vlogo od 1.12.2013 do 31.12.2013 za plačila po novem letu

Za otroke vključene med letom: najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo

 

KAM ODDAM


Vloga za znižano plačilo se uveljavlja pri pristojnem Centru za socialno delo in NE na občinskem organu, kot je bilo to včasih pred uveljavitvijo zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev . Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, v vrtcu, v katerega je vključen otrok, lahko pa tudi neposredno pri pristojnem občinskem organu.


UPRAVIČENOST

 

Oddaja vloge za znižano plačilo je pomembna saj bo vaše najvišje plačilo ne glede na zelo visok dohodek pomenilo 77% cene programa (v najvišjem - 9. plačilnem razredu) in ne 100%. Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev. Če starši zamudijo rok se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.


Z odločbo o znižanem plačilu vrtca odloči center za socialno delo. Odloči pa tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.


Za plačilo vrtca je 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi popolnoma oproščen plačila vrtca. Lestvico razredov najdete tukaj.


Plačilo se določi na novo med letom če:

-se spremeni število družinskih članov,

-pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve,

-spremenijo se vrste virov dohodkov,

-namesti se otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva.


  OSTALE INFORMACIJE

Ministrstvo za delo, družino in socialne razmerePosodobljeno: 8.8.2008, 4.6.2009, 5.11.2009, 13.8.2010, 4.11.2010, 9.8.2011, 27.10.2011, 14.11.2011, 27.11.2011, 15.12.2013

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog