Pravice staršev glede vrtca

ZAKON:
Zakon o vrtcih (100/2005, sprememba 25/2008)

 

VPIS IN SPREJEM:
-na podlagi prijav vse leto od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev (20.člen),
-vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (20. člen) (rok za vpis je običajno do konca marca ali aprila)

 

 

PROSTA MESTA:
če vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek (12 za prvo starostno obdobje (1-3 let) in 22 za drugo starostno obdobje (3-6 let)) , je občina dolžna najkasneje v 30 dnehzačeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. (10. člen)
- če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. (20. člen)

 

 

PLAČILO VRTCA:
- na podlagi lestvice (32. člen)
- če je vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo cenoza mlajše otroke pa so plačila oproščeni (32. člen 2008)
- za otroka, vključenega v program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plačajo 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo staršev za vrtec. (32. člen 2008)
- zakon določa pravico, da otroka vključite v katerikoli vrtec v katerikoli občini, ne glede na dejstvo, da so v "domači" občini v vrtcu še prosta mesta. Tudi v tem primeru jim mora občina zagotavljati subvencijo v višini razlike med ceno programa v katerega je vključen otrok in plačilom staršev. (9. in 28. člen) Starši plačajo največ 80% cene vrtca, če spadajo v najvišji dohodkovni razred.

 

 

VIŠJI OTROŠKI DODATEK:
- če otrok ni vključen v vrtec vam pripada 20% višji otroški dodatek.

 

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog