Kriteriji za vstop v vrtec

Vsak vrtec po svoje določi kriterije za vstop otrok v vrtec. Ministrstvo za šolstvo in šport jim je sicer postavilo določena priporočila. Točkovanje posameznega kriterija je prepuščeno svetu vrtca in občini ustanoviteljici.

 

Predlagani kriteriji so naslednji:
-prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca,

-zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino,

-zaposlenost samo enega od staršev, drugi pa je aktivni iskalec zaposlitve,

-uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu,

-družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok (ne glede na število otrok),

-drugi kriteriji, ki jih vrtec določi v soglasju z občino ustanoviteljico.

 

Več informacij najdete na strani ministrstva med delovnimi področji predšolske vzgoje in ostale informacije (okrožnice).

 

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog