Cena in informativni izračun plačila vrtca

Plačilo vrtca po novem:

ODLOČBA: Po novem Zakonu o uveljavljenu pravic iz javnih sredstev z odločbo o znižanem plačilu vrtca odloči center za socialno delo in ne več občina. Odloči pa tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.


RAZREDI: Po novem je za plačilo vrtca namesto 8 kar 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi popolnoma oproščen plačila vrtca.


Dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo v letu 2010 (1003 EUR) uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2012 (Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred)

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače

Povprečni mesečni dohodek na osebo v EUR od neto povprečne plače

Plačilo

(% cene programa)

1.

do 18 %

do 180,54

0 %

2.

nad 18 % do 30 %

nad 180,54 do 300,90                                 

10 %

3.

nad 30 % do 36 %

nad 300,90 do 361,08

20 %

4.

nad 36 % do 42 %

nad 361,08 do 421,26

30 %

5.

nad 42 % do 53%

nad 421,26 do 531,59

35 %

6.

nad 53% do 64 %

nad 531,59 do 641,92

43 %

7.

nad 64 % do 82 %

nad 641,92 do 822,46

53 %

8.

nad 82 % do 99 %

nad 822,46 do 992,97

66 %

9.

nad 99 %

nad 992,97

77 %

DOHODEK, KI SE UPOŠTEVA:

-obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine;

-preživnina, nadomestilo preživnine

-starševski dodatek;

-otroški dodatek;

-denarna socialna pomoč;

-varstveni dodatek;

-državne štipendije;

-itd.


Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2009 (1438,96 EUR) uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2011:

Plačilni razred

Dohodkovni razred

(delež bruto mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem letu)

Mesečni bruto dohodek na družinskega člana v letu 2009 (EUR)

Plačilo

(% cene programa)

1.

do 25 %

do 359,74

10 %

2.

nad 25 % do 35 %

nad 359,74 do 503,64                                    

20 %

3.

nad 35 % do 45 %

nad 503,64 do 647,53

30 %

4.

nad 45 % do 55 %

nad 647,53 do 791,43

40 %

5.

nad 55 % do 70%

nad 791,43 do 1007,27

50 %

6.

nad 70% do 90 %

nad 1007,27 do 1295,06

60 %

7.

nad 90 % do 110 %

nad 1295,06 do   1582,86

70 %

8.

nad 110 %

nad 1582,86

80 %Povprečna mesečna bruto plača za leto:

- 2005 je znašala (277.279 SIT) 1 157,06 EUR za določitev plačil s 1.1.2007

- 2006 je znašala (290 635 SIT) 1 212,80 EUR za določitev plačil s 1.1.2008

- 2007 je znašala 1284,79 EUR za določitev plačil s 1.1.2009

- 2008 je znašala 1391,14 EUR za določitev plačil s 1.1.2010

- 2009 je znašala 1438,96 EUR za določitev plačil s 1.1.2011

- 2010 je znašala  1494,88 EUR.

- 2010 je znašala povprečna mesečna neto plača pa 1003 EUR za določitev plačil s 1.1.2012.


Posodobljeno: 27.10.2011

 

Na spletni strani Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je objavljena spletna aplikacija

i-vrtci.Posodobljeno: 26.12.2009, 27.10.2011

 

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog