Brezplačen vrtec za drugega otroka

Oprostitev plačila staršev za drugega otroka iiz iste družine NE VELJA VEČ (veljala je od 1.9.2008 do 1.6.2012).

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v 32. Člena Zakona o vrtcih določa, da se plačilo staršev za vrtec določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic in javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je bilo določeno z odločbo. Preostalo razliko 70% plačilnega razreda staršev, krije državni proračun. V celoti, pa je do brezplačnega vrtca še naprej upravičen tretji in vsak nadaljnji otrok iz iste družine. V skladu z 222. členom ZUJF se novost uveljavi s 1.6.2012. Staršem bodo CSD po uradni dolžnosti izdali nove odločbe.

 

 

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog