Otrok v prometu

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP) med drugim ureja tudi vključevanje otrok v promet.

HOJA IN OTROK
- Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma skrbniki (91.člen).

- Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cestinositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. Otroci prvega in drugega razreda osnovne šole, morajo na poti v šolo in iz nje nositi tudi rumeno rutico. (91.člen).

KOLO IN OTROK
Mlajši otroci od 14 let morajo med vožnjo (in prevozom kot potnik) s kolesom (ali kolo s pomožnim motorjem) nositi pripeto homologirano zaščitno kolesarsko čelado (ali motoristično čelado). (84.člen)

- V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v priklopnem vozilu, konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok.

- Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, je na kolesu pritrjenposeben sedež za otroka, ki:
>ustreza velikosti otroka;
>je trdno povezan s kolesom;
>je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti;
>onemogoča poškodovanje otroka.

- Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna oseba (103.člen).

- Potnik na motornem kolesu je lahko le oseba, starejša od 12 let (104.člen).

- Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa (137.člen).

- Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.

- Kolo sme samostojno voziti v prometu na cesti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.

AVTO/TRAKTOR IN OTROK
- Otrok, mlajši od 12 let, se sme na traktorju ali na delovnem stroju voziti le, če je zavarovan z njegovi telesni rasti primernim zadrževalnim sistemom (102.člen).

- Med vožnjo v dvoslednem motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, mlajši od 12 let ali manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni rasti in telesni masi. V osebnem avtomobilu, v katerem zaradi konstrukcijskih lastnosti avtomobila otroka ni mogoče zavarovati na tak način, sme sedeti tak otrok le na zadnjem sedežu (102.člen).


Zakon torej izrecno NE prepoveduje uporabe otroškega avtosedeža na sprednjem avtomobilskem sedežu. V primeru, da vaš avto ne omogoča izklopa zračne blazine na sovoznikovi strani pa stroka vsekakor priporoča, da otroški sedež namestite zadaj.

 

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog