Preventivni pregledi v nosečnosti

NAMEN:

Aktiven zdravstveni nadzor nosečnic in ploda (ocena tveganja za neugoden izid nosečnosti).

 

ŠTEVILO PREGLEDOV:

V času nosečnosti je treba opraviti 10 sistematicnih pregledov in 2 ultrazvocni preiskavi ter izvesti individualna svetovanja.

 

PRVI PREGLED:

Opravi ginekolog v času do 12. tedna nosečnosti; ce pride na pregled prej, do 8. tedna nosečnosti, je do 12. tedna nosečnosti potrebna samo še ultrazvočna preiskava.

Prvi sistematični pregled nosečnice obsega:

– pregled zdravstvene dokumentacije;

– družinsko, osebno, ginekološko in porodniško anamnezo, usmerjena v dejavnike tveganja;

– preverjanje jemanja folne kisline;

– ginekološki pregled, bris maternicnega vratu pa le, če je zadnji izvid starejši od treh let ali pa je bil ocenjen s PAP II ali več;

– orientacijski splošni somatski status, merjenje telesne teže in krvnega tlaka;

– laboratorijske preiskave: hemogram, krvna skupina in Rh D, ICT, serološke preiskave na toksoplazmozo, sifilis, hepatitis B (tik pred porodom ali ob porodu), urinske preiskave (albumen, sediment).

–Individualno zdravstveno vzgojno svetovanje v nosečnosti obsega zdravstvena priporocila v zvezi z nosečnostjo, s posebnim poudarkom na delu, ki ga nosečnica opravlja, ter je posvečeno vzpodbujanju zdravega načina življenja in prehrane.

–Izdaja materinske knjižice z vpisanimi podatki opravljenega pregleda, preiskav in opozoril. Materinska knjižica je obvezna dokumentacija preventivnega programa nosečnic.

 

PONOVNI SISTEMAT. PREGLEDI:

Okvirno v 24., 28., 35. in 40. tednu nosečnosti in jih mora opraviti izbrani ginekolog. V 20. tednu nosečnosti se opravi ultrazvocni pregled in usmerjen pogovor z nosečnico. Ostalih pet sistematicnih pregledov v 16., 32., 37., 38. in 39. tednu nosečnosti pa opravi diplomirana babica ali za samostojno delo izobražena diplomirana medicinska sestra. Če v ginekološkem timu ni zaposlena diplomirana babica ali za samostojno delo izobražena diplomirana medicinska sestra, opravi tudi te preglede ginekolog.

Ponovni preventivni sistematicni pregledi nosečnic obsegajo:

– pregled zdravstvene dokumentacije;

– osebno in nosečnostno anamnezo od zadnjega pregleda;

– ginekološki pregled po presoji, merjenje oziroma ocena rasti maternice, CTG (po strokovni presoji, skladno z veljavnimi strokovnimi priporočili);

– merjenje telesne teže, krvnega tlaka;

– laboratorijske preiskave: urin (albumen, sediment), hemogram (še dvakrat v nosečnosti), ICT (28. teden) pri Rh-D-negativnih nosečnicah.

 

Ultrazvočne preiskave v nosečnosti

  1. Prva ultrazvočna preiskava se opravi v obdobju med 8. in 12. tednom nosečnosti (izključitev oziroma potrditev večplodnih nosečnosti in horionosti, nepravilnosti maternice, nepravilnosti zgodnjih oblik nosečnosti, nepravilne tvorbe v spodnjem delu trebuha, ne obsega pa pregleda nuhalne svetline).
  2. Druga ultrazvočna preiskava se opravi okrog 20. tedna nosečnosti (morfologija ploda, ocena plodove rasti).

Pri obremenilni anamnezi oziroma kliničnem izvidu se opravi ultrazvocni pregled v 30. do 32. tednu nosečnosti in je del kurativne obravnave. Enako velja za ultrazvocno ugotavljanje lege posteljice oziroma vstave ploda, ce obstaja klinicni sum za nepravilnosti. Presejalni testi za Downov sindrom nosečnice, stare med 35 in 37 let v času pricakovanega dneva poroda, imajo pravico do presejalnega testa, ki je lahko merjenje nuhalne svetline ali trojni presejalni test (THT). Po 37. letu starosti v času pričakovanega dneva poroda ima nosečnica pravico do kariotipizacije (horionska biopsija ali amniocenteza). Poseg se opravi v ustrezno opremljenem centru, za kromosomsko preiskavo pa v verificiranem laboratoriju. Enako velja za laboratorijsko vrednotenje THT. Do kariotipizacije so upravičene – ne glede na starost – tudi nosečnice s pozitivnim presejalnim testom.

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog