Bolniška med nosečnostjo (trajanje, komisija, podaljšanje)

KDO IZDA BOLNIŠKO

- Izbrani osebni zdravnik (razen osebnega ginekologa in osebnega zobozdravnika) je pooblašcen tudi za ugotavljanje nezmožnosti za delo in drugih razlogov za zacasno zadržanost od dela do 30 dni.

(34. clen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

Vaš ginekolog vam bo tako izdal Obvestilo zdravniku (bel listic), katerega predložite svojemu osebnemu zdravniku, ki vam nato izda bolniški list.

 

TRAJANJE BOLNIŠKEGA STAŽA -UPRAVICENE ODSOTNOSTI Z DELA

- Do 30 dni placuje nadomestilo delodajalec (vendar najvec 120 dni v letu), nato placuje nadomestilo ZZZS.

(137. clen Zakon o delovnih razmerjih)

 

KOMISIJSKA OBRAVNAVA - PODALJŠANJE BOLNIŠKEGA STAŽA

- Ce je bolniški staž daljši od 30 dni osebni zdravnik napoti zavarovanca na zdravniško komisijo in ta odloci o morebitnem podaljšanju.

Ginekolog vam zopet izda bel listic Obvestilo zdravniku, katerega predložite osebnemu zdravniku. Ta pošlje vašo zdravniško kartoteko na komisijo. Obicajno vas pozovejo tudi, da priložite kopijo materinske knjižice. Komisija obicajno pri manj rizicnih nosecnostih (vzrokih kot so npr.: jutranja slabost, utrujenost, bolecine v križu, krcne žile, hemeroidi, krci...) podaljša bolniški staž le za teden ali dva (npr. do izdaje odlocbe). Ce se kljub temu ne pocutite zmožne delati, lahko za obdobje 2 tednov koristite vaš letni dopust in nato zopet zaprosite ginekologa za nov 30 dnevni bolniški staž. Prekinitev med eno in drugo 30-dnevno bolniško odsotnostjo mora biti vsaj 10 delovnih dni.

 

VIŠINA NADOMESTILA:

90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni.

(31. clen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

 

DOBRO JE VEDETI:

Za izracun porodniškega dopusta vam bo pristojni Center za socialno delo vkljucil 12 mesecno povprecje dohodkov, zato vam bo morebiten bolniški staž nekoliko zmanjšal porodniško nadomestilo.

 

Povezave:

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosecih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter dojecih delavk (pdf)

Nosecnice na delu - Inšpektorat RS za delo (pdf)

 

meni_pripor

 

Creative Commons License
Otrocarije.net is licensed under a Creative Commons License.

© 2007-2013 Otrocarije.net - Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina te strani (slike, tekst, tabele, izračuni,...) je avtorsko zaščitena in je brez dovoljenja avtorja (uredništvo Otročarije) ni dovoljeno uporabljati. Vsako kršitev bo avtor kazensko ter odškodninsko preganjal.

Kontakt | O strani

 

Otročarije.net | Otročarije-blog